dok.incubator 2019 na Slovensku

dok.incubator SK - workshop pre slovenských dokumentaristov

Asociácia nezávislých producentov je partnerom a spoluorganizátorom medzinárodného projektu dok.incubator, ktorého 8. ročník odštartuje workshop na Donovaloch 3. - 5. mája 2019.

Dok.incubator pozýva slovenských režisérov, producentov a strihačov na intenzívny workshop dok.incubator SK 2019, ktorý pomáha nádejným dokumentárnym filmom dostať sa na medzinárodnú scénu. Štyri vybrané tímy budú mať možnosť konzultovať svoje filmy s poprednými zahraničnými lektormi.

 Program workshopu sa sústreďuje nielen na strih, ale aj na analýzu producentskej, marketingovej a distribučnej stratégie, s cieľom osloviť divákov po celom svete. Súčasťou je taktiež možnosť vycestovať na festivaly DOK Leipzig a IDFA, osobne sa zoznámiť s ich predstaviteľmi a zapojiť sa do tamojších programov pre filmových profesionálov.

 Workshop sa uskutoční 3. – 5. mája na Donovaloch.

 Do programu sa môžu prihlásiť filmy, ktoré sú v postprodukcii alebo sa blížia ku koncu natáčania (podmienkou je minimálne 50 % natočeného materiálu).
Uzávierka je 19. marca 2019. Podmienky a podrobný popis nájdete TU.

Študenti VŠMU sa môžu na workshope zúčastniť ako pozorovatelia. Prihlášku pre študentských pozorovateľov nájdete TU.

Druhý workshop aktuálneho ročníka doc.incubator sa bude konať 24. – 29. júna v Telči (ČR), tretí 16. – 23. septembra vo švédskom Malmö.

Organizátori a partneri workshopu: tu

Finančná podpora: Kreatívna Európa – program MEDIA, Audiovizuálny fond a Medzinárodný vyšehradský fond.

 

ANP