Asociácia nezávislých producentov

.A.N.P.SK

Asociácia nezávislých producentov (ANP) je platforma pre ochranu záujmov nezávislých producentov a výrobcov audiovizuálnych diel v slovenskom i medzinárodnom audiovizuálnom prostredí.

V súčasnosti združuje 20 nezávislých producentov.

 

Novinky