.Asociácia nezávislých producentov

dokumenty

členovia

ARINA s.r.o.
Artileria. s.r.o.
atelier.doc, s.r.o.
AVI Studio, s.r.o.
FURIA Film s.r.o.
HITCHHIKER FILMS, s.r.o.
INOUT STUDIO, s.r.o.
Leon Productions s.r.o.
Mandala Pictures s.r.o.
MIRAFOX, s.r.o.
M.O.M.ent production s.r.o.
MPhilms s.r.o.
Peter Kerekes s.r.o.
PSYCHÉ film, s.r.o.
PubRes s.r.o.
SOKOL KOLLAR s.r.o.
SYMBIO FILM COMPANY

kontakt

Asociácia nezávislých producentov

Grösslingova 63
811 09 Bratislava
tel: 02/52 63 42 03
fax: 02/52 63 42 02

Stanovisko Asociácie nezávislých producentov k trestnému stíhaniu režisérky Zuzany Piussi. >>>


Asociácia nezávislých producentov

Asociácia nezávislých producentov (ANP) vznikla 29. júna 2010 ako platforma pre ochranu záujmov nezávislých producentov a výrobcov audiovizuálnych diel.

Impulz pre vznik ANP vzišiel z iniciatívy Za transparentný a spravodlivý Audiovizuálny fond a preto majú jej členovia záujem vytvoriť otvorenú komunikačnú platformu, ktorá poskytne priestor na diskusiu o dôležitých otázkach aj ostatným profesionálom pôsobiacim v audiovizuálnom priemysle.

Asociácia vykonáva svoje činnosti s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej hospodárskej súťaže a jej ochranu, ako aj ochranu práv duševného vlastníctva, najmä ochranu autorského práva a práv s ním súvisiacich. Asociácia prijala Etický kódex, ktorí sa jej členovia zaviazali dodržiavať.

KOLÉGIUM ANP:

mail:ANP@asociaciaproducentov.sk| Copyright © 2011 Asociácia nezávislých producentov