dok.incubator 2018 na Slovensku

Asociácia nezávislých producentov je partnerom a spoluorganizátorom medzinárodného projektu dok.incubator, ktorého 7. ročník odštartoval workshopom v Galante 23. - 28. apríla 2018.

Prvá etapa ročného workshopu dok.incubator sa tradične zameriava sa prácu s hrubým strihom vybraných projektov,  s cieľom maximalizovať ich potenciál prostredníctvom individuálnych konzultácii priamo v strižni a podrobnej analýzy špecifických distribučných stratégií.

V Galante sa stretlo osem filmárskych tímov – režisér, strihač producent z rôznych krajín Európy, jeden tím aj z Kolumbie, skupina odborných lektorov, ako aj vybrané slovenskí dokumentaristi, pre ktorých bol pripravený špeciálny samostatný tréningový program so zahraničnými tútormi.

Viac o vybraných projektochViac o lektoroch

Slovenskej sekcie 1. workshopu sa zúčastnili filmové tímy k trom pripravovaným filmom:

Cirkus Rwanda (CZ, SK): Michal Varga, Alexandra Jonášová, Marek Novák, Jakub Viktorín
Romano Sumo (SK, CZ): Roman Fábian, Peter Harum, Marek Urban, Ján Melikant
Ukradnuté životy Petra Kalmusa (SK): Adam Hanuljak, Peter Kotrha, Tomáš Kaminský, Peter Snadík.

Doc.incubator ponúka možnosť zúčastniť sa programu workshopu aj pre študentov VŠMU, tentoraz boli spomedzi prihlásených vybratí: Dominka Kováčová, Marek Franko, Matúš Ďuraňa a Peter Sedláčik.

Druhý workshop aktuálneho ročníka doc.incubator sa bude konať 25. – 30. júna v Telči (ČR), tretí 17. – 24. septembra vo švédskom Malmö.

Organizátori workshopu:
dok.incubator, Nordisk Panorama, Asociácia nezávislých producentov

Finančná podpora: Kreatívna Európa – program MEDIA, Audiovizuálny fond.

 

ANP