Industry Days na MFFK Febiofest 2018

Asociácia nezávislých producentov je partnerom a spoluorganizátorom podujatia Industry Days, sprievodného programu MFFK Febiofest, venovaného filmovým profesionálom. Tretí ročník Industry Days sa konal 20. – 21. 3. 2018, a tvorili ho prezentácia projektov pripravovaných slovenských filmov Works In Progress a odborné panelové diskusie a prednášky na témy aktuálne pre (nielen) slovenských filmových profesionálov.

Prezentácia Works in Progress

V rámci prezentácie pripravovaných slovenských filmov  Works in Progress (20. 3. 2018) sa predstavilo 9 dlhometrážnych a 3 krátkometrážne filmy. Vo výberu projektov celovečerných sa medzinárodnému i slovenskému odbornému predstavilo aj 5 pripravovaných filmov z dielne producentov ANP:

VILLA LUCIA, r. Michal Kollár – SK-CZ, hraný, komédia, vo vývoji
Prod.: KFS production / Michal Kollár
Čiary, r. Barbora Sliepková – SK, dokumentárny, vo výrobe
Prod.: HITCHHIKER Cinema / Barbara Janišová Feglová
Nech je svetlo, r. Marko Škop – SK-CZ, hraný, dráma, vo výrobe
Prod.: ARTILERIA / Ján Meliš
Skutok sa nestal, r. Barbora Berezňáková SK-CZ, kreatívny dokument, vo výrobe
Prod.: LEON Productions / Dávid Čorba
Raj na zemi, r. Jaro Vojtek – SK, dokumentárny, v postprodukcii
Prod.: MPhilms / Zora Jaurová, Mátyás Prikler

Diskusia: Slovenská filmová krajina – zdroje a rezervy

Asociácia nezávislých producentov sa ako partner Industry Days najaktívnejšie podieľala na odbornej diskusii na tému Slovenská filmová krajina – zdroje a rezervy (21. 3. 2018). Zameranie panelu vychádzalo z aktuálneho stavu slovenského filmového priemyslu, keď sa slovenská filmová produkcia v posledných rokoch výrazne posilnila aj vďaka systematickému financovaniu z verejných zdrojov (Audiovizuálny fond, Rozhlas a televízia Slovenska) a postupne sa otvára aj zahraničiu prostredníctvom programu podpory zo strany AVF. Prirodzene tak čelí aj otázkam a výzvam z hľadiska financovania, infraštruktúry a služieb: „Aké sú ďalšie možnosti financovania filmovej tvorby a ktoré oblasti priemyslu je nevyhnuté posilniť, aby sa zo Slovenska stala medzinárodne relevantná a konkurencieschopná filmová krajina?“

Diskusiu moderovala Zuzana Mistríková (producentka, PubRes; prezidentka ANP), diskutérmi boli Tibor Búza (riaditeľ Sekcie programových služieb STV, RTVS), Marcela Mojtová (producentka, Maya), Patrik Pašš (producent, Trigon Production; zástupca Slovenskej asociácie producentov v audiovízii), Anton Škreko (generálny riaditeľ Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR), Vratislav Šlajer (producent, Bionaut; predseda Asociace producentů v audiovizi (ČR) a Martin Šmatlák (riaditeľ Audiovizuálneho fondu).

Hlavní organizátori Industry Days: MFFK FebiofestAsociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav
Foto: MFFK Febiofest, Miro Nôta