TV INDUSTRY DAY na MFF Art Film Fest 2019

Asociácia nezávislých producentov v spolupráci s Medzinárodným filmovým festivalom Art Film Fest pripravila v Košiciach odborné podujatie TV INDUSTRY DAY. Témou diskusného panelu 21. júna 2019 bola vzájomná spolupráca televíznych vysielateľov a nezávislého producentského prostredia.

V rámci diskusie hostia TV INDUSTRY DAY hľadali odpovede na otázky aká je úloha televízií pri tvorbe a distribúcii domácej kinematografie, aká je úloha nezávislých producentov pri rozvoji televíznej či audiovizuálnej tvorby, či aké sú modely spolupráce medzi televíziami a nezávislými producentmi.

TV INDUSTRY DAY - 21.06.2019 piatok – KULTURPARK (multimediálna sála)

Prípadové štúdie:
projekty spolupráce nezávislých producentov s televíznymi vysielateľmi

Vratislav Šlajer, Bionaut, ČR
Adriana Kronerová, InOut Studio
Rastislav Šesták, DNA Production

Panelová diskusia:

Aká je úloha televízií pri tvorbe a distribúcii domácej kinematografie?
Aká je úloha nezávislých producentov pri rozvoji televíznej/audiovizuálnej tvorby?
Aké sú modely spolupráce medzi televíziami a nezávislými producentmi a akú pridanú hodnotu prinášajú pre audiovizuálny priemysel?
Aké sú nástroje na podporu vzájomnej spolupráce?

Diskusiu moderovala Zuzana Mistríková, PubRes, prezidentka Asociácie nezávislých producentov

Hostia diskusie:

Zástupcovia televíznych vysielateľov:
Marcel Grega, generálny riaditeľ TV JOJ
Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ Rozhlas a televízia Slovenska
Matthias Settele, generálny riaditeľ TV Markíza

Audiovizuálny fond:

Martin Šmatlák, riaditeľ AVF

Producenti:
Vratislav Šlajer, Bionaut, ČR
Adriana Kronerová, Inout Studio
Rastislav Šesták, DNA Production

Fotografie: Art Film Fest, autor: Peter Stas

ANP